Interiérový a bytový architekt, autorský dozor - nabídka služeb Tisk

Proč potřebujete pomoc interiérového architekta (neboli bytového architekta)?

Pomoc interiérového architekta potřebujete v jakémkoliv případě.

Za prvé, odborník okamžitě posoudí technické zázemí a možnost přestavby (stejně jako její nezbytnost), poradí optimální řešení.

Za druhé, poskytne několik možností rozložení pro budoucí interiér a ukáže pomocí vizualizace "obrázek" o konečném výsledku rekonstrukci.

Dále zpracuje návrh designu interiéru, ve kterém budou podrobné schémata rozložení elektřiny, sanitárního vybavení, domácích spotřebičů, uspořádání materiálů, pomocí kterých lze sestavit správný stavební rozpočet. Poté, pomůže Vám ztělesnit tento návrh do života s autorským dozorem všech fází práce, nákupu materiálů a zařízení interiéru. Na Vás zůstane jen říci o svých přáních, a pak se nastěhovat do hotového interiéru.

 1. Interiérový architekt Vám pomůže, při zohlednění všech pravidel navrhování, správně postavit Váš interiér dle Vašich potřeb a preferencí.
 2. Interiérový architekt Vám pomůže systematizovat všechny úkoly pro vedení stavebních prací.
 3. Návrh designu interiéru Vám pomůže jasně pochopit očekávaný výsledek.
 4. Díky návrhu stavitelé a další subdodavatelé jasně vidí postavený před sebe úkol.
 5. Interiérový architekt udělá pěkný a útulný interiér s ohledem na požadovaný rozpočet.
 6. Návrh Vám pomůže ušetřit čas a termín provádění stavebních prací.
 7. Návrh Vám dá možnost přesně sestavit stavební rozpočet.
 8. Interiérový architekt zajišťuje vysokou rychlost provádění staviteli a subdodavateli prací přes autorský dozor sledu realizace projektu.
 9. 100% si ušetříte, protože správný návrh vylučuje jakékoliv předělání.
 10. Pomoci interiérového architekta zákazník získá důvěryhodnou osobu, která jedná za něj na staveniště a tímto uvolní jej z přímé účasti na procesu rekonstrukce interiéru.
 11. Díky návrhu zachováváte během těžkého období rekonstrukce pozitivní dávku Vaší emocionální rovnováhy.


Můžete se podívat na ukázkové příklady architektonické studie, vypracované bytovými architekty a námi realizovaných projektů, které naleznete na stránce Individuální řešení rodinných domů, – a sami uvidíte výhody existence návrhu při rekonstrukci.

Rádi Vám pomůžeme s nabídkou služeb interiérového / bytového architekta

Předběžná studie - v této první fázi studie plnohodnotného návrhu interiéru je setkání s bytovým architektem, konverzace, která pomáhá odborníkovi zjistit Vaše preference ohledně předpokládané rekonstrukce. Vyjadřujete své přání, konzultujete se, nacházíte nějaký společný bod. V tomto bodě se projednávají takové parametry rekonstrukce, jako počet místností, počet členů rodiny, preferovaný styl interiéru, výše rozpočtu k realizaci rekonstrukce bytu (domu, prostoru). Objem získaných informací od Vás pomůže interiérovému architektovi přesnější vypracovat právě ten návrh, který chcete. Po shromáždění informací bytový architekt vypracuje plnohodnotný návrh.

Tvorba výkresů inženýrských sítí - tato fáze zahrnuje vypracování podrobných systémů a schémat topení, bezpečnostních a požárních signalizací, kabelových rozvodů, kanalizace, klimatizace, internetu apod.

Návrh designu interiéru - po několika konzultacích interiérového architekta s Vámi, přijde čas navrhnout Váš budoucí interiér na počítači. To Vám pomáhá jako zákazníkovi pochopit, jak Váš interiér bude vypadat po všech finálních pracích. V této fázi můžete také vnášet libovolné změny a konzultovat veškeré otázky s bytovým architektem, který řídí Váš projekt.

Zařízení interiéru - neméně důležitá fáze předběžné studie, protože v této fázi interiérový architekt provádí výběr bytových doplňků (obrazy, podlahové a stolní lampy, koberce, lustry atd.) a nábytku, které harmonicky budou ladit k navrženému interiéru.

Autorský dozor - Váš osobní asistent během celé rekonstrukce. Pro přesnější a zodpovědnější přístup k realizaci projektu ve fázi rekonstrukce, bytový architekt provádí autorský dozor projektu. V závislosti na typu změn, které vždy doprovázejí realizace návrhu projektu, interiérový architekt schvaluje tyto změny a doplnění se zákazníkem, vnáší je do projektové dokumentace a pravidelně sleduje průběh prací na objektu. Pokud během stavebních prací máte nějaké dotazy, přejete si něco změnit na návrhu nebo je potřeba vyměnit dekorační nebo stavební materiály za jiný, odborník neprodleně provede veškeré změny v pracovním plánu. Autorský dozor se vykonává v rámci samostatné smlouvy, která upravuje frekvenci návštěvy objektu bytovým architektem. Tímto způsobem se předejde mnoha problémům, ve srovnání s podobnou rekonstrukcí bez autorského dozoru.

Výběr materiálů pro rekonstrukce – pomůžeme Vám s velkým výběrem veškerých dekoračních a stavebních materiálů. Doporučíme Vám výhradně vysoce kvalitní, certifikované materiály pouze od spolehlivých dodavatelů.

Každý projekt není jen výsledkem tvůrčí práce bytového architekta, ale také odrazem individuality našich zákazníků.Tags: interiérový architekt  bytový architekt  autorský dozor