Domov pro vaši rodinu
Obytné budovy
SCG Light
Průvodce postupem
Časté dotazy
+420 774 000 000
solid@info.com
+420 774 000 000
solid@info.com

Solid Construction Group

Finanční podpora pro Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

PODAT ŽÁDOST
Zredukuje náklady na energie
Zlepšíte svou bytovou kvalitu
Přispějete ke ochraně životního prostředí

Zálohová podpora pro izolaci obvodových stěn, střech, stropů a podlah v existujících bytových domech v celé České republice. Podpora se také týká výměny oken, dveří a dalších stavebních otvorů a instalace stínící techniky.

Izolace domu

Podpora pro instalaci fotovoltaického systému spojeného s domovním elektrickým rozvodem a distribuční sítí. Vygenerovanou energii lze využít pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství.

Systémy pro solární energii

Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo

Změna způsobu vytápění

Podpora v podobě zálohové dotace na nákup a instalaci nového systému pro ohřev teplé vody prostřednictvím solárních panelů nebo tepelného čerpadla.

Zajištění teplé vody, využití solární energie

Zálohová dotace na větrání s rekuperací

Ventilace s rekuperací tepla

Dotace na centrální systémy pro využití tepelné energie z odpadní vody s veškerým potřebným vybavením a instalací systému

Využití tepelné energie z odpadní vody

Dotace na vytvoření zelených střech na bytových domech a případně dalších přídavných stavbách vlastněných žadatelem

Střešní zeleň

Dotace na efektivní správu dešťové vody a systémy pro využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze využít jako užitkovou nebo pro zalévání zelených střech a okolní zeleně.

Dotace na srážkovou a odpadní vodu

Dotace na nákup a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a další nezbytné vybavení potřebné pro jeho provoz.

Dobíjecí stanice a elektromobilitní vybavení

Dodatečné finanční prostředky pro žadatele z méně rozvinutých oblastí, byty s sociálním zabezpečením a domácnosti s omezenými příjmy, odměna za kombinaci více opatření a za ekologicky ohleduplné řešení.

Bonusy spojené s dotacemi

Dotace je dostupná pro budovy, u nichž byla žádost o stavební povolení podána před 1. červencem 2013.
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé existujících obytných domů určených pro stálé bydlení.
 • Majitelé spojených bytových jednotek v řadových domech.
 • Organizace financované místními samosprávnými jednotkami.
Jaká je výše podpory:
 • Maximálně 950 000 Kč, což představuje až 50 % z celkově oprávněných nákladů.
 • 600 – 4 900 Kč/m2, konečná částka se odvíjí od rozlohy izolované plochy a energetických vlastností objektu.
 • 1 500 Kč/m2 pro montáž slunečních clon se stavitelnými částmi, umožňujícími regulaci stínění.
 • 25 000 Kč na podporu projektování.
 • Čím efektivnější izolace, tím vyšší podpora.
 • Možnost získání dotace i pro památkově chráněné objekty.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Zvolte si odborníka, který vám asistuje při tvorbě nebo vypracování projektu.
Realizace projektu
Určité úkoly lze svěřit odborné firmě, jiné můžete zvládnout sami. Najděte si specialistu a vyberte vhodné materiály.
Provedení projektu

Máte zájem o finanční podporu? To je mnohem jednodušší, než byste si mohli myslet.

Jak získat finanční podporu

Prostudujte si podmínky programu a zjistěte, jak postupovat a jaké dokumenty budou vyžadovány.
Informace a představení
JAK NA TO
K vyplacení finanční podpory předložte dokumentaci o dokončených pracích.
Finanční podpora
Jednoduše odesílejte a spravujte svou žádost o dotaci prostřednictvím webové stránky.
Podání žádosti
ČASTÉ DOTAZY
PODAT ŽÁDOST
JAK NA TO
+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Domov pro vaši rodinu
Obytné budovy
Informace o projektu
SCG Light
Základní přehled
Časté dotazy
Kontakty
Průvodce postupem
Zásady zpracování osobních údajů