+420 774 000 000
solid@info.com

Seznamte se s návodem k podání žádosti o dotaci z programu Solid Construction Gruoe Light

Jak to udělat v rámci programu SCG Light

Mohu požádat o dotaci z programu SCG Light?

Zkontrolujte, zda spadáte do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z SCG Light. Musíte být vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby. Dále musí všichni členové vaší domácnosti buď pobírat starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo vaše domácnost musela v období od 12. 9. 2022 přijímat příspěvek na bydlení. Pokud tyto podmínky splňujete, máte možnost požádat o dotaci.

Která opatření by byla pro mě vhodná?

Cílem programu je podpořit úsporná opatření s optimálním výsledkem za rozumné náklady. Tato opatření by měla vést k nižším energetickým nákladům pro domácnosti s nižšími příjmy.

Můžete zvážit žádost o dotaci na zateplení vašeho domu. Identifikujte místa, kde z domu uniká nejvíce tepla. To často zahrnuje stará nekvalitní okna a vchodové dveře. Teplo také může unikat skrz nedostatečně zateplenou fasádu, střechu, stropy a podlahy. Můžete začít tím, kudy do domu proudí nejvíce chladu.

Můžete také zvážit výměnu některých oken nebo vybrat kombinaci různých opatření, abyste co nejlépe využili finanční prostředky na zateplení a renovaci vašeho domova. Nově je také možnost instalovat solární termický nebo fotovoltaický systém na ohřev vody.

Kompletní seznam podporovaných opatření najdete na webu SCG Light.

Pokud si nejste jisti, můžete se poradit s rodinou nebo odborníky z Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS.

Kdy mohu podat žádost?

Žádost můžete podat před zahájením, během provádění prací nebo po jejich dokončení. Pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu, je možné zažádat o zálohu. Máte celý rok na realizaci vybraných úsporných opatření, a dotaci vyplatíme zpětně za práce provedené od 12. září 2022.

Čím dříve však úsporná opatření zrealizujete, tím rychleji snížíte své náklady na vytápění.

Jaké dokumenty a informace budete potřebovat k podání žádosti o dotaci?

Než začnete s podáním žádosti, zajistěte si snímky těch částí vašeho domu, které plánujete renovovat, například stávající okna, dveře či střechu bez izolace. Tyto snímky pak přiložte k vaší žádosti.

Pro další kroky budete vyžadovat Expertní zhodnocení navrhovaných úprav, které vám bezplatně poskytnou zástupci Lokálních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS.

Také si připravte dokumenty potvrzující vlastnictví vašeho bankovního účtu, což může být například nejnovější výpis z účtu s vaším jménem nebo smlouvu s bankou o založení účtu. Nakonec, k žádosti bude potřeba přiložit i důkaz o pobírání důchodu nebo bytového příspěvku.

Jak správně podat žádost?

Pro podání žádosti je zapotřebí občanská nebo bankovní identita. K systému AIS SFŽP ČR pro podávání žádostí se dostanete kliknutím na ikonu "Podat žádost" v pravém horním rohu na těchto internetových stránkách.

Nejdříve se musíte zaregistrovat, pak můžete začít vyplňovat žádost. Vy i jiné osoby, kterým udělíte oprávnění, mohou žádost o grant a další administrativu zvládnout prostřednictvím tohoto systému.

Jak postupovat, když nemám přístup k počítači nebo nejsem si jistý postupem?

Pokud je to možné, požádejte o pomoc rodinné příslušníky s získáním elektronické identity a s procesem podání žádosti. Alternativně se můžete obrátit na odborníky z Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS, kteří nabízejí bezplatné poradenství ohledně vhodných opatření pro váš dům a pomohou vám s celým procesem od podání žádosti až po potvrzení implementace úsporných opatření.

Kdo provede renovaci mého domu?

Rozhodnutí, zda se pokusíte o zateplení domu sami nebo si najmete firmu, je na vás. Pro instalaci solárních systémů pro ohřev vody je nutné, aby montáž prováděl kvalifikovaný odborník s oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Seznam specialistů najdete na naší webové stránce.

Pokud se rozhodnete pro zateplení domu vlastními silami, přečtěte si naše průvodce SCG light, kde naleznete praktické informace a návody, jak provést podporovaná opatření správně tak, aby splňovala podmínky programu.

Jak dokládat provedení dotovaných opatření?

Po dokončení prací nám zašlete fotografie provedených opatření, Zprávu o provedených opatřeních a/nebo Zprávu o instalaci obnovitelných zdrojů. Návody a šablony pro vyplnění naleznete v sekci Dokumenty. Zprávu o provedených opatřeních vám bezplatně ověří zástupce Místní akční skupiny nebo EKIS a m-EKIS.

Kde se dozvím více o podmínkách pro získání dotace?

Podrobnosti o podmínkách a postupech pro získání dotace naleznete v dokumentu Závazné pokyny pro žadatele SCG Light.

Kde získám další informace?

Nejčastější otázky a odpovědi naleznete v sekci Časté dotazy. Pro bezplatné odborné poradenství navštivte stránku Poradenství SCG Light, kde najdete všechny důležité kontakty.

Nebyl nalezen odpovídající záznam na váš dotaz? Kontaktujte nás pomocí formuláře

+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu