+420 774 000 000
solid@info.com

Obnovte svůj domov s Solid Construction

Požádejte o předfinancování na kompletní rekonstrukci

Zredukuje náklady na energie
Zlepšíte svou bytovou kvalitu
Přispějete ke ochraně životního prostředí

Průměrná grantová částka činí

189 tisíc Kč

Celkem bylo podpořeno

Žadatelům byla vyplacena celková částka ve výši

186 projektů

22 miliard Kč

Izolace, stavba nových objektů, modernizace topenišť a kamnů, solární zařízení, fotovoltaické systémy, ventilační rekuperace, správa dešťového a odpadního vody, ...

Domov pro vaši rodinu

Izolace a výstavba domu, akvizice bytu, nákup topenišť a tepelných čerpadel, solární zařízení, fotovoltaické systémy, správa dešťového a odpadního...

Obytné budovy

Až 240 tisíc korun na izolaci a implementaci solárního systému pro ohřev vody pro starší občany a domácnosti s omezenými finančními prostředky...

SCG Light

Zvolte si odborníka, který vám asistuje při tvorbě nebo vypracování projektu.
Realizace projektu
Určité úkoly lze svěřit odborné firmě, jiné můžete zvládnout sami. Najděte si specialistu a vyberte vhodné materiály.
Provedení projektu

Máte zájem o finanční podporu? To je mnohem jednodušší, než byste si mohli myslet.

Jak získat finanční podporu

Prostudujte si podmínky programu a zjistěte, jak postupovat a jaké dokumenty budou vyžadovány.
Informace a představení
K vyplacení finanční podpory předložte dokumentaci o dokončených pracích.
Finanční podpora
Jednoduše odesílejte a spravujte svou žádost o dotaci prostřednictvím webové stránky.
Podání žádosti
+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu