+420 774 000 000
solid@info.com

Informujte se o tom, jaké dokumenty a podklady jsou nutné pro vyplacení dotací na základě žádostí, které byly podány v rámci poslední fáze programu Nové zelené úsporám do 30. června 2023.

Jak doložit uskutečněná úsporná opatření

Pro získání dotací je nutné prokázat, že byla provedena opatření pro úsporu, jak bylo uvedeno ve schválené žádosti. Žadatelé jsou povinni poskytnout smlouvy, daňové a účetní doklady, a další dokumenty potvrzující realizaci těchto opatření.

Všechny požadované dokumenty je třeba nahrát v digitální formě do informačního systému AIS SFŽP ČR. Je doporučeno, aby byly naskenované dokumenty před nahráním ověřeny pro čitelnost.


  • Dokumenty je potřeba odeslat do data specifikovaného v akceptačním dopise, který byl odeslán e-mailem.
  • Dokumenty by měly být nahrány především ve formátu PDF, ale přijímány jsou i další formáty jako doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, isdox a isdocx.
  • Je žádoucí, aby názvy souborů odpovídaly jejich obsahu, například faktura_okna.pdf. Maximální velikost dokumentu je 20 MB.
  • Kompresní nástroje pro zmenšení objemu dat nebo spojení více souborů do jednoho nejsou povoleny. Dokumenty v jiné než elektronické podobě nejsou přijímány.
  • Ačkoli ověření dokumentů není požadováno, originály by měly být uschovány pro případnou kontrolu.
  • V případě, že došlo během realizace projektu ke změně oproti schválené žádosti nebo odbornému posudku, je nutné o tom informovat Fond současně s doložením dokončení prací a přiložit všechny relevantní opravené dokumenty, jako například odborný posudek a krycí list.

Jaké dokumenty budou vyžadovány?

POZOR: Pokud v odborném posudku existují další opatření, která jsou navržena a jsou nezbytná pro dosažení očekávaných úspor, ale na ně není poskytována finanční podpora, měli byste mít tyto informace k dispozici pro případnou kontrolu na vyžádání.

Jiné příslušné dokumenty

Všechny potřebné dokumenty jsou nyní předloženy, co se stane dál?

Po odeslání žádosti prostřednictvím informačního systému AIS Fondu provedeme kontrolu úplnosti a správnosti dokumentů. Pokud zjistíme nedostatky, budeme vás požádat o jejich opravu. Pokud jsou všechny dokumenty v pořádku, můžete očekávat, že budeme registrovat vaši žádost a vydáme rozhodnutí. Obvykle do 6 týdnů by mělo dojít k vyplacení podpory.

Časté nepřesnosti a jak se jim předejít

Nebyl nalezen odpovídající záznam na váš dotaz? Kontaktujte nás pomocí formuláře

+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu