+420 774 000 000
solid@info.com

Zálohová finanční podpora pro rekonstrukci starších obytných budov

Finanční podpora pro program Oprav dům po babičc

Zredukuje náklady na energie
Zlepšíte svou bytovou kvalitu
Přispějete ke ochraně životního prostředí

Finanční podpora pro celkovou izolaci stěn, střechy, stropů a podlah u existujících rodinných domů. Tato podpora také zahrnuje výměnu oken, dveří a dalších stavebních otvorů, a instalaci stínící techniky.

Dotace 30 000 – 1 000 000 Kč

Nejlepší izolace

Finanční podpora pro výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než třída 3, kotlů na topné oleje, a místních topidel (například kamnů) používaných jako hlavního zdroje tepla za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo, a také pro výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Dotace 40 000 – 140 000 Kč

Podpora pro zařízení na vytápění

Finanční podpora pro rezidenční solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční sítí. Vygenerovaná elektrická energie je především využívána v domácnosti

Dotace 60 000 – 200 000 Kč

Solární energetické systémy

Dotace pro nové systémy na ohřev teplé vody solárními panely nebo tepelným čerpadlem

Dotace 45 000 – 60 000 Kč

Příprava teplé vody solárně

Podpora pro systémy větrání s rekuperací tepla

Dotace 105 000 – 105 000 Kč

Větrání s rekuperací tepla

Finanční podpora pro instalaci systémů na využívání tepla z odpadní vody včetně potřebného vybavení a zapojení.

Dotace 60 000 – 200 000 Kč

Využívání tepla z odpadní vody

Finanční podpora pro konstrukci zelených střech na rodinných domech a dalších nadzemních stavbách, které jsou ve vlastnictví žadatele.

Dotace 800 – 100 000 Kč

Střecha s vegetací

Dotace na účinné zachycení a využití dešťové a odpadní vody, kterou lze využít pro zavlažování zahrady nebo jako užitkovou vodu.

Dotace 27 000 – 105 000 Kč

Sběr a využití dešťové a odpadní vody

Finanční pomoc pro nákup a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a další potřebné vybavení pro jeho fungování.

Dotace 15 000 – 15 000 Kč

Podpora pro ekologickou mobilitu

Bonusy jsou dostupné pro žadatele, kteří mají nezletilé děti, pocházejí ze znevýhodněných regionů a uplatňují environmentálně šetrná opatření.

Dotace 300 – 50 000 Kč

Bonusy poskytované v rámci dotací

Dotace je možná pro budovy, u kterých byla podána žádost o stavební povolení nejpozději do 1. července 2013.
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Žadatelé musí být plnoletí a ekonomicky aktivní jedinci
 • Žadatel nebo členové jeho domácnosti nesmějí vlastnit jiný dům nebo byt určený k bydlení, ani mít podíl v bytovém družstvu
Jaká je výše podpory:
 • Až 50 % z oprávněných celkových nákladů – maximálně 1 milion Kč
 • 1 300 – 4 900 Kč/m2 – konečná suma závisí na rozloze izolované oblasti
 • 1 500 Kč/m2 na montáž stínící technologie s nastavitelnými prvky
 • 50 000 Kč na finanční podporu projektu
 • Možnost čerpání dotace formou záloh
 • Dotace aplikovatelná i na objekty kulturního dědictví
 • Podpora pro projekty dokončené po 17. červenci 2023
 • V průběhu roku 2024 bude možné získat výhodný úvěr k dotaci
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Poznámka: Opakovaná výměna zdroje není podporována, pokud již byla provedena podporovaná výměna po 1. lednu 2009.
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Žadatelé musí být plnoletí a ekonomicky aktivní jedinci
 • Žadatel nebo členové jeho domácnosti nesmějí vlastnit jiný dům nebo byt určený k bydlení, ani mít podíl v bytovém družstvu
Jaká je výše podpory:
 • Biomassový kotel včetně akumulačního zásobníku s manuálním či automatickým podáním paliva – 80 000 Kč
 • Biomassový kotel s automatickým podáním paliva a trvalým zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Biomassová kamna s automatickým podáním paliva, sálavá, teplovzdušná, nebo s vodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Ručně vyrobená akumulační biomassová kamna – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro topení – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro topení a ohřev vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro topení - 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro topení a ohřev vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro topení – 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro topení a ohřev vody – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro topení a ohřev vody, připojené k fotovoltaickému systému – 140 000 Kč
 • Připojení k centralizovanému zásobování teplem – 40 000 Kč
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Žadatelé musí být plnoletí a ekonomicky aktivní jedinci
 • Žadatel nebo členové jeho domácnosti nesmějí vlastnit jiný dům nebo byt určený k bydlení, ani mít podíl v bytovém družstvu
Jaká je výše podpory:
 • Instalace s minimálním výkonem 2 kWp – 60 000 Kč
 • Instalace 2 kWp s tepelným čerpadlem – 100 000 Kč
 • Pro každý další 1 kWp navýšení výkonu – 10 000 Kč
 • Za každý 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Žadatelé musí být plnoletí a ekonomicky aktivní jedinci
 • Žadatel nebo členové jeho domácnosti nesmějí vlastnit jiný dům nebo byt určený k bydlení, ani mít podíl v bytovém družstvu
Jaká je výše podpory:
 • Solární termické zařízení pro ohřev teplé vody a doplňkové topení – 60 000 Kč
 • Solární termické zařízení pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Ohřev teplé vody fotovoltaickým systémem – 45 000 Kč
 • Ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla – 45 000 Kč
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Žadatelé musí být plnoletí a ekonomicky aktivní jedinci
 • Žadatel nebo členové jeho domácnosti nesmějí vlastnit jiný dům nebo byt určený k bydlení, ani mít podíl v bytovém družstvu
Jaká je výše podpory:
 • Systém kontrolovaného větrání s rekuperací tepla – 105 000 Kč.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Žadatelé musí být plnoletí a ekonomicky aktivní jedinci
 • Žadatel nebo členové jeho domácnosti nesmějí vlastnit jiný dům nebo byt určený k bydlení, ani mít podíl v bytovém družstvu
Jaká je výše podpory:
 • Systém centralizovaného využívání tepla z odpadní vody – 50 000 Kč
 • Lokální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5 000 Kč na každé využití (nejvýše 15 000 Kč)
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Žadatelé musí být plnoletí a ekonomicky aktivní jedinci
 • Žadatel nebo členové jeho domácnosti nesmějí vlastnit jiný dům nebo byt určený k bydlení, ani mít podíl v bytovém družstvu
Jaká je výše podpory:
 • V závislosti na druhu zelené střechy se poskytuje 800–1000 Kč/m2 za vegetační vrstvu zelené střechy.
 • Nejvyšší možná podpora pro podpořený objekt činí 100 000 Kč.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Žadatelé musí být plnoletí a ekonomicky aktivní jedinci
 • Žadatel nebo členové jeho domácnosti nesmějí vlastnit jiný dům nebo byt určený k bydlení, ani mít podíl v bytovém družstvu
Jaká je výše podpory:
 • Využití dešťové vody pro polévání zahrady – až 55 000 Kč
 • Využití dešťové vody pro splachování i zálivku – až 65 000 Kč
 • Kombinace odpadní (šedé) vody s dešťovou vodou pro splachování a zálivku – až 105 000 Kč
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Žadatelé musí být plnoletí a ekonomicky aktivní jedinci
 • Žadatel nebo členové jeho domácnosti nesmějí vlastnit jiný dům nebo byt určený k bydlení, ani mít podíl v bytovém družstvu
Jaká je výše podpory:
 • Montáž nabíjecí stanice – 15 000 Kč.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Žadatelé musí být plnoletí a ekonomicky aktivní jedinci
 • Žadatel nebo členové jeho domácnosti nesmějí vlastnit jiný dům nebo byt určený k bydlení, ani mít podíl v bytovém družstvu
Jaká je výše podpory:
 • Rodinný příspěvek 50 000 Kč pro každé nezletilé dítě žadatele (25 000 Kč pro dítě ve střídavé nebo společné péči)
 • Dodatečný bonus 10 % z celkové hodnoty dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského, Ústeckého kraje a oblastí s podporou státu
 • Kombinační příspěvek 10 000 Kč za každou kombinaci opatření
 • Bonus až 30 000 Kč za ekologické řešení projektu na základě bodů získaných pomocí ekologického kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Zvolte si odborníka, který vám asistuje při tvorbě nebo vypracování projektu.
Realizace projektu
Určité úkoly lze svěřit odborné firmě, jiné můžete zvládnout sami. Najděte si specialistu a vyberte vhodné materiály.
Provedení projektu

Máte zájem o finanční podporu? To je mnohem jednodušší, než byste si mohli myslet.

Jak získat finanční podporu

Prostudujte si podmínky programu a zjistěte, jak postupovat a jaké dokumenty budou vyžadovány.
Informace a představení
K vyplacení finanční podpory předložte dokumentaci o dokončených pracích.
Finanční podpora
Jednoduše odesílejte a spravujte svou žádost o dotaci prostřednictvím webové stránky.
Podání žádosti
+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu