+420 774 000 000
solid@info.com

Solid Construction Group

Finanční podpora pro rodinné domy

Zredukuje náklady na energie
Zlepšíte svou bytovou kvalitu
Přispějete ke ochraně životního prostředí

Dotace na izolaci vnějších stěn, střechy, stropů a podlah v existujících rodinných domech. Tato podpora zahrnuje také výměnu oken, dveří a dalších stavebních prvků, instalaci stínícího zařízení a projektovou činnost.


Dotace 30 000 – 950 000 Kč

Izolace domu

Dotace na vytvoření zelených střech na rodinných domech nebo jiných nadzemních stavbách v majetku žadatele.


Dotace 800 – 100 000 Kč

Střecha s rostlinami

Dotace na zařízení pro využití tepla z odpadní vody, včetně potřebného vybavení a instalace systému.


Dotace 5 000 – 50 000 Kč

Recyklace tepla z odpadní vody

Dotace na nahrazení neekologických kotlů na pevná paliva nižší než třída 3, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (například kamny), které jsou hlavním zdrojem tepla vedle biomasy nebo tepelného čerpadla, a na výměnu starých plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelná čerpadla.

Dotace 40 000 – 140 000 Kč

Podpora pro kotly, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na solární fotovoltaické elektrárny pro domácnosti propojené s distribuční sítí. Vyrobená elektřina je primárně využívána uvnitř domu.


Dotace 60 000 – 200 000 Kč

Podpora pro fotovoltaické systémy

Dotace pro stavbu nebo nákup nového rodinného domu s vysokou energetickou účinností a využitím obnovitelných zdrojů energie.


Dotace 535 000 – 535 000 Kč

Podpora pro nové stavby

Dotace na efektivní sběr a využití dešťové a odpadní vody. Tuto zachycenou vodu lze využít pro zahradní zavlažování nebo jako užitkovou vodu. To pomáhá snížit náklady a spotřebu pitné vody.


Dotace 27 000 – 105 000 Kč

Zachytávání a využívání dešťové a odpadní vody

Dotace na nákup a instalaci nového systému pro ohřev teplé vody, který využívá solární panely nebo tepelné čerpadlo.


Dotace 45 000 – 60 000 Kč

Solární ohřev teplé vody

Dotace na nákup a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a další nezbytné vybavení potřebné pro jeho provoz.

Dotace 15 000 – 15 000 Kč

Dobíjecí stanice a elektromobilitní vybavení

Finanční podpora pro větrací systémy s rekuperací tepla


Dotace 105 000 – 105 000 Kč

Větrací systémy s rekuperací

Výhody spojené s kombinací úsporných opatření, bonusy pro žadatele z regionů se znevýhodněním a pro ekologicky šetrná řešení

Dotace 10 000 – 121 000 Kč

Výhody dotace

Dotace je dostupná pro budovy, u nichž byla žádost o stavební povolení podána před 1. červencem 2013.
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé existujících obytných domů určených pro stálé bydlení.
 • Majitelé spojených bytových jednotek v řadových domech.
 • Organizace financované místními samosprávnými jednotkami.
Jaká je výše podpory:
 • Maximálně 950 000 Kč, což představuje až 50 % z celkově oprávněných nákladů.
 • 600 – 4 900 Kč/m2, konečná částka se odvíjí od rozlohy izolované plochy a energetických vlastností objektu.
 • 1 500 Kč/m2 pro montáž slunečních clon se stavitelnými částmi, umožňujícími regulaci stínění.
 • 25 000 Kč na podporu projektování.
 • Čím efektivnější izolace, tím vyšší podpora.
 • Možnost získání dotace i pro památkově chráněné objekty.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé existujících domovů určených pro stálé obývání
 • Osoby stavějící nové rodinné domy
 • Majitelé spojených bytových jednotek, známých jako řadové domy
 • Organizace financované regionálními samosprávami
Jaká je výše podpory:
 • V závislosti na druhu zelené střechy se poskytuje 800–1000 Kč/m2 za vegetační vrstvu zelené střechy.
 • Nejvyšší možná podpora pro podpořený objekt činí 100 000 Kč.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Samostatná žádost pro decentrální systém není možná. Tato možnost je finančně podporována jen společně s jiným, samostatně podporovaným projektem.
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé současných domovů určených pro permanentní obývání
 • Držitelé bytů v řadových domech
 • Organizace financované místními samosprávami
Jaká je výše podpory:
 • Systém centrálního využívání tepla z odpadních vod – podpora 50 000 Kč
 • Lokální systém pro získávání tepla z odpadních vod – 5 000 Kč na každé místo využití (nejvíce 15 000 Kč)
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Pozor: Finanční podpora pro výměnu plynového topení je dostupná jen pro rodinné domy, které vyhovují kritériím energetické účinnosti budov (třída A až D).

Opakovaná výměna zdroje tepla není finančně podporována, pokud již proběhla výměna s podporou po 1. lednu 2009.
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé existujících obydlí určených pro dlouhodobé bydlení
 • Držitelé bytových jednotek v řadových domech
 • Organizace založené regionálními samosprávnými útvary a podporované příspěvky
Jaká je výše podpory:
 • Biomassový kotel včetně akumulační nádrže s manuálním nebo automatickým podáváním paliva – 80 000 Kč
 • Biomassový kotel s automatickým podáváním paliva a celoroční zásobou pelet – 100 000 Kč
 • Biomassová kamna s automatickým podáváním paliva, sálavá, teplovzdušná nebo s vodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Ručně stavěná akumulační kamna na biomasu – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro topení – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro topení a ohřev vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro topení - 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro topení a ohřev vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro topení – 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro topení a ohřev vody – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro topení a ohřev vody propojené s fotovoltaickým systémem – 140 000 Kč
 • Připojení k systému centrálního zásobování teplem – 40 000 Kč
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé stávajících domů určených pro dlouhodobé obývání
 • Držitelé bytů v řadové zástavbě
 • Organizace financované lokálními samosprávami
Jaká je výše podpory:
 • Instalace minimálně 2 kWp výkonu – 60 000 Kč
 • Instalace minimálně 2 kWp výkonu s tepelným čerpadlem – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp přidaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • První majitel nebo osoba, která postavila rodinný dům
 • Osoba, která koupila rodinný dům od jeho původního majitele nebo stavebníka do dvou let od jeho dokončení
 • Organizace financované místními samosprávami
Jaká je výše podpory:
 • Jednorázová finanční podpora ve výši 535 000 Kč pro výstavbu nebo nákup domu s výrazně nízkou spotřebou energie, s prioritou na využití obnovitelných zdrojů.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
 • Finální výše podpory se odvíjí od druhu zvoleného opatření a kapacity nádrže.
 • Pro shromažďování dešťové vody se hodí nová nádrž, nejlépe podzemní, nebo očištěná podzemní jímka (jako například stará žumpa určená pro sběr odpadní vody) nebo speciálně upravená studna.
 • V případě využití odpadní vody se podpora týká použití šedé vody (například z umyvadel, van, sprch, dřezů) a také očištěné odpadní vody s obsahem fekálií (například z domácích čistíren odpadních vod).
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé nynějších domů určených pro stálé bydlení
 • Držitelé bytů v řadových domech
 • Organizace založené a financované místními samosprávními orgány
Jaká je výše podpory:
 • Využití dešťové vody pro polévání zahrady – až 55 000 Kč
 • Využití dešťové vody pro splachování i zálivku – až 65 000 Kč
 • Kombinace odpadní (šedé) vody s dešťovou vodou pro splachování a zálivku – až 105 000 Kč
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé současných domovů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Držitelé bytových jednotek v řadových domech
 • Organizace podporované místními samosprávami
Jaká je výše podpory:
 • Solární termické zařízení pro ohřev teplé vody s možností přitápění – 60 000 Kč
 • Solární termické zařízení pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Fotovoltaické zařízení pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo určené pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé současných domovů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Držitelé bytových jednotek v řadových domech
 • Organizace podporované místními samosprávami
Jaká je výše podpory:
 • Montáž nabíjecí stanice – 15 000 Kč.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Majitelé současných domovů určených pro dlouhodobé bydlení
 • Držitelé bytových jednotek v řadových domech
 • Organizace podporované místními samosprávami
Jaká je výše podpory:
 • Systém s regulovaným větráním a rekuperací tepla – 105 000 Kč.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Jaká je výše podpory:
 • 10 000 Kč za kombinaci vybraných opatření – například izolace + fotovoltaický systém = 10 000 Kč, izolace + fotovoltaický systém + systém na dešťovou vodu = 20 000 Kč.
 • Dodatečný bonus 10 % z celkové hodnoty dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského, a Ústeckého kraje a z oblastí podpořených státem.
 • Až 30 000 Kč za ekologická řešení v projektu podle počtu bodů získaných skrze ekologický kalkulační nástroj SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč).
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Zvolte si odborníka, který vám asistuje při tvorbě nebo vypracování projektu.
Realizace projektu
Určité úkoly lze svěřit odborné firmě, jiné můžete zvládnout sami. Najděte si specialistu a vyberte vhodné materiály.
Provedení projektu

Máte zájem o finanční podporu? To je mnohem jednodušší, než byste si mohli myslet.

Jak získat finanční podporu

Prostudujte si podmínky programu a zjistěte, jak postupovat a jaké dokumenty budou vyžadovány.
Informace a představení
K vyplacení finanční podpory předložte dokumentaci o dokončených pracích.
Finanční podpora
Jednoduše odesílejte a spravujte svou žádost o dotaci prostřednictvím webové stránky.
Podání žádosti
+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu