+420 774 000 000
solid@info.com

Chcete využít zálohovou dotaci pro kompletní zateplení kombinované s instalací fotovoltaického systému, tepelného čerpadla a dalších úsporných zařízení? Zjistěte si, jaké kroky je potřeba podniknout.

Jak získat dotaci na renovaci starého domu

Zjištění nároku na dotaci

Před podáním žádosti o dotaci z programu Oprav dům po babičce je třeba zjistit, zda splňujete podmínky pro její získání. Dotace je určena pro majitele samostatných rodinných domů, řadových domů a rekreačních objektů využívaných pro stálé bydlení.

Žadatel musí být ekonomicky aktivní, což zahrnuje zaměstnance, zaměstnavatele, samostatně výdělečně činné osoby, pracující důchodce, studenty a učně, stejně jako rodiče na rodičovské dovolené.

Dále nesmí žadatel ani členové jeho domácnosti vlastnit nebo spoluvlastnit jinou nemovitost určenou k bydlení, ani byt nebo podíl v bytovém družstvu, který by poskytoval právo na užívání bytu.

Jak postupovat pro získání dotace?

Před podáním žádosti si nejprve prostudujte podmínky pro získání dotace, které jsou uvedeny v dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory.

Pokud nesplňujete některé z podmínek, můžete zjistit, zda máte nárok na dotaci z jiných podprogramů v rámci Nové zelené úsporám. Pomoc při výběru najdete na stránce Rodinné domy nebo v přehledném letáku.

Mějte na paměti, že dotace pokrývá pouze část přímých nákladů na realizaci a vždy se počítá s vaší finanční spoluúčastí. Výhodou programu Oprav dům po babičce je možnost předem obdržet dotaci zálohově, pokud žádáte před zahájením prací. Kromě toho budete moci od roku 2024 čerpat zvýhodněný úvěr od spořitelen na pokrytí zbývajících přímých realizačních nákladů.

Jak vybrat správná opatření pro dotaci?

Pro zaslání žádosti je vyžadována elektronická identifikace, ať už občanská nebo bankovní. Podrobné informace o získání Občanské identity a vytvoření účtu v systému AIS SFŽP ČR naleznete na příslušné webové stránce věnované Občanské identitě.

Vyplňte formulář elektronické žádosti o finanční podporu

Pro získání dotace je důležité, aby váš projekt odpovídal podmínkám daného dotačního programu. Program Oprav dům po babičce se zaměřuje na komplexní renovace starších budov za účelem výrazné úspory energií.

Základem pro získání podpory z tohoto programu je komplexní zateplení objektu. To znamená, že budova musí po rekonstrukci splňovat specifické technické parametry a vyhovovat normám stanoveným ve vyhlášce č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Kromě zateplení můžete realizovat i další úsporná opatření, jako je výměna topného systému, instalace fotovoltaických panelů, zařízení na využití dešťové vody, zelené střechy nebo nabíjecí stanice pro elektromobily, a získat tak kombinační bonus. Kompletní seznam podporovaných opatření najdete na této stránce. Pokud je starší budova v takovém stavu, že není vhodná k renovaci, můžete ji zbourat a postavit nový dům. I v tomto případě lze využít dotace.

Kdy je možné podat žádost o dotaci?

  • Můžete podat žádost o dotaci jak před zahájením prací, tak i během nich nebo až po jejich dokončení.
  • Na realizaci vámi vybraných úsporných opatření máte k dispozici 2 roky od okamžiku, kdy je dotace schválena.
  • Příjem žádostí začíná 26. září 2023.

Jaké dokumenty jsou potřebné k podání žádosti?

Pro žádost o dotaci je třeba přiložit důkaz o vlastnictví bankovního účtu pro příjem finančních prostředků a odborný posudek, který odpovídá druhu požadovaného opatření.

U zateplovacích prací je třeba poskytnout projektovou dokumentaci a energetické hodnocení budovy. Pro ostatní opatření jsou požadavky méně náročné, obvykle zahrnují průkaz energetické náročnosti, fotodokumentaci stávajícího stavu a další relevantní dokumenty.

Tento posudek musí vypracovat osoba s potřebnou autorizací nebo oprávněním. Seznamy autorizovaných odborníků naleznete na stránkách ČKAIT a ČKA. Informace o energetických specialistech jsou k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro výběr odborníka můžete využít i náš seznam specialistů. Kdo je oprávněn zpracovat energetické hodnocení pro různé oblasti podpory, najdete na stránce Oprávnění zpracovatelé energetického hodnocení.

Jak probíhá zpracování žádosti po jejím podání?

Jakmile obdržíme vaši žádost a všechny potřebné dokumenty, začneme s jejich kontrolou, na kterou obvykle potřebujeme několik týdnů. Pokud zjistíme jakékoli nedostatky, dostanete od nás výzvu k jejich nápravě s příslušnou lhůtou pro doplnění potřebných informací.

Pokud je vaše žádost v souladu se všemi formálními i obsahovými požadavky, obdržíte rozhodnutí ministra životního prostředí o schválení dotace. Následně začne běžet termín pro realizaci podpořených opatření a jejich řádné doložení.

Kdo se postará o rekonstrukci mého domu?

Realizaci renovace můžete provést buď s pomocí vybrané dodavatelské firmy, nebo se můžete rozhodnout pro práci svépomocí. Bez ohledu na způsob realizace budete muset předložit odborný posudek a další potřebné dokumenty, které vám může poskytnout pouze osoba s odpovídajícím oprávněním k vydávání takových posudků.

Pro technicky složitější úkony, jako je instalace fotovoltaických panelů, bude nezbytné zajistit služby specializovaných odborníků. Výběr firmy pro realizaci je na vás, a k pomoci vám může být i náš Seznam specialistů. Reference a hodnocení různých dodavatelů služeb a produktů můžete zkontrolovat například na webu Refsite.

Kdy obdržím vyplacenou dotaci?

Dotace vám bude převedena na bankovní účet, který jste zadali v systému AIS SFŽP ČR, po schválení vaší žádosti ministrem životního prostředí. V případě, že jste žádost podali před zahájením prací nebo během nich, obdržíte finanční prostředky formou zálohy. Od roku 2024 navíc budou mít úspěšní žadatelé možnost požádat o výhodný úvěr u stavebních spořitelen.

Nebyl nalezen odpovídající záznam na váš dotaz? Kontaktujte nás pomocí formuláře

+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu