+420 774 000 000
solid@info.com

Chcete získat dotaci na částečnou rekonstrukci vašeho domova? Zjistěte, jaké kroky je potřeba podniknout.

Rodinné obydlí

Kdo má nárok na dotační podporu pro rodinné domy?

Dotace je dostupná pro majitele samostatných rodinných domů, řadových domů a rekreačních objektů, které slouží k trvalému bydlení. O podporu mohou požádat také lidé, kteří staví nebo koupili nový rodinný dům. U rekreačních objektů je nutné, aby žadatel nebo jiná osoba měla v objektu trvalý pobyt alespoň dva roky před podáním žádosti. Dotaci může obdržet i příspěvková organizace založená místní samosprávou.

Jak vybrat vhodná opatření pro dotaci?

Program SCG se zaměřuje nejen na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, ale i na renovace snižující energetickou náročnost budov a zlepšující vodní hospodářství.

Před podáním žádosti je důležité zvážit, zda se pro vás vyplatí investovat do vlastního bydlení a jaké výhody vám to přinese. Zvažte plánovaný rozsah renovace, jako například rozsah zateplování, výměnu oken, instalaci efektivnějšího topného systému, ohřevu vody, nebo výrobu vlastní elektrické energie. To vše by mělo přispět ke zlepšení kvality bydlení, vzhledu domu, snížení provozních nákladů a zvýšení hodnoty vaší nemovitosti.

Můžete si vybrat jednotlivá opatření, jako je instalace fotovoltaických panelů nebo výměna neefektivního topného systému, nebo kombinovat více opatření v jedné žádosti a získat tak kombinační bonus.

Jaké dokumenty jsou potřeba pro podání žádosti?

Pro žádost o dotaci je nezbytné přiložit potvrzení o vlastnictví bankovního účtu, na který budou prostředky vyplaceny, a odborný posudek odpovídající druhu požadovaného opatření. Dle vybraného opatření je třeba dodat i další dokumenty, jako například průkaz energetické náročnosti budovy, fotodokumentaci současného stavu, potvrzení o trvalém pobytu v rekreačním objektu a další.

Jak správně podat žádost?

Pro podání žádosti využijte internetový Agendový informační systém SFŽP ČR, ke kterému se dostanete kliknutím na tlačítko "Podat žádost" umístěné v pravém horním rohu naší webové stránky. Pro registraci v systému je potřeba mít elektronickou identifikaci, známou také jako Identita občana.

Po úspěšné registraci máte možnost podat a spravovat vaši žádost buď sami, nebo můžete delegovat tuto činnost na jinou osobu, která to za vás vyřídí.

Jak zajistit renovaci mého domu?

Renovaci můžete provést buď ve spolupráci s dodavatelskou firmou nebo svépomocí. V obou případech je nutné předložit odborný posudek a další dokumenty, které může vypracovat pouze autorizovaná osoba. Pro technicky složitější úkony, jako je instalace fotovoltaických panelů, je vyžadována spolupráce se specializovanými odborníky. Výběr firmy pro realizaci prací je na vás, přičemž náš seznam specialistů vám může pomoci s rozhodnutím.

Jak prokázat provedení dotovaných opatření?

Po dokončení úsporných opatření prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR předložte dokumentaci potvrzující, že realizovaná opatření splňují kritéria pro získání dotace..

Kdy dostanu vyplacenou dotaci?

Po úspěšném doložení realizace, která odpovídá podmínkám dotace, vydá ministr rozhodnutí o schválení a finanční prostředky budou převedeny na váš bankovní účet, zaznamenaný ve vašem účtu v Agendovém informačním systému SFŽP ČR.

Nebyl nalezen odpovídající záznam na váš dotaz? Kontaktujte nás pomocí formuláře

+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu