+420 774 000 000
solid@info.com

Solid Construction Group

Podpora pro města a veřejnou správu

Zredukuje náklady na energie
Zlepšíte svou bytovou kvalitu
Přispějete ke ochraně životního prostředí

Zálohová podpora pro izolaci obvodových stěn, střech, stropů a podlah v existujících bytových domech v celé České republice. Podpora se také týká výměny oken, dveří a dalších stavebních otvorů a instalace stínící techniky.

Izolace domu

Podpora pro instalaci fotovoltaického systému spojeného s domovním elektrickým rozvodem a distribuční sítí. Vygenerovanou energii lze využít pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství.

Systémy pro solární energii

Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo

Změna způsobu vytápění

Podpora v podobě zálohové dotace na nákup a instalaci nového systému pro ohřev teplé vody prostřednictvím solárních panelů nebo tepelného čerpadla.

Zajištění teplé vody, využití solární energie

Zálohová dotace na větrání s rekuperací

Ventilace s rekuperací tepla

Dotace na centrální systémy pro využití tepelné energie z odpadní vody s veškerým potřebným vybavením a instalací systému

Využití tepelné energie z odpadní vody

Dotace na vytvoření zelených střech na bytových domech a případně dalších přídavných stavbách vlastněných žadatelem

Střešní zeleň

Dotace na efektivní správu dešťové vody a systémy pro využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze využít jako užitkovou nebo pro zalévání zelených střech a okolní zeleně.

Dotace na srážkovou a odpadní vodu

Dotace na nákup a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a další nezbytné vybavení potřebné pro jeho provoz.

Dobíjecí stanice a elektromobilitní vybavení

Dodatečné finanční prostředky pro žadatele z méně rozvinutých oblastí, byty s sociálním zabezpečením a domácnosti s omezenými příjmy, odměna za kombinaci více opatření a za ekologicky ohleduplné řešení.

Bonusy spojené s dotacemi

 • Dotace je dostupná i pro objekty, které jsou kulturními památkami.
 • Dotace se vztahuje na budovy, u kterých byla žádost o stavební povolení podána do 1. července 2013.
Kdo se může hlásit:
 • Obce, jejich dobrovolné asociace, krajské orgány
 • Městské části Prahy
 • Organizace zřizované regionálními samosprávami
 • Veřejnoprávní ústavy, veřejné výzkumné organizace a firmy v majetku veřejných subjektů
 • Vzdělávací instituce a školní zařízení
 • Nadace, nadační fonde, instituty, spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církevní a náboženské organizace
Jaká je výše podpory:
 • 1 100 – 7 000 Kč/m2, s konečnou sumou závislou na velikosti izolované plochy a energetické účinnosti budovy
 • 2 000 Kč/m2 pro stínící zařízení
 • 70 000 Kč na plánování projektu
 • Speciální podpora až 150 000 Kč pro sociální byty
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
 • Dotace je dostupná i pro objekty, které jsou kulturními památkami.
 • Dotace se vztahuje na budovy, u kterých byla žádost o stavební povolení podána do 1. července 2013.
Kdo se může hlásit:
 • Obce, jejich dobrovolné asociace, krajské orgány
 • Městské části Prahy
 • Organizace zřizované regionálními samosprávami
 • Veřejnoprávní ústavy, veřejné výzkumné organizace a firmy v majetku veřejných subjektů
 • Vzdělávací instituce a školní zařízení
 • Nadace, nadační fonde, instituty, spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církevní a náboženské organizace
Jaká je výše podpory:
 • 22 000 Kč za každý 1 kWp nainstalovaného výkonu
 • 15 000 Kč za každý 1 kWh akumulační kapacity
 • 15 000 Kč za každou bytovou jednotku, která využívá elektřinu z fotovoltaického systému a je připojena k systému pro optimalizaci spotřeby energie
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Podpora pro výměnu plynového topení je určena pro bytové domy, které odpovídají kritériím energetické efektivity (třída A až D).
Poznámka: Opakovaná výměna topného zdroje není podporována, pokud již byla provedena podporovaná výměna po 1. lednu 2009.
Kdo se může hlásit:
 • Obce, jejich dobrovolné asociace, krajské orgány
 • Městské části Prahy
 • Organizace zřizované regionálními samosprávami
 • Veřejnoprávní ústavy, veřejné výzkumné organizace a firmy v majetku veřejných subjektů
 • Vzdělávací instituce a školní zařízení
 • Nadace, nadační fonde, instituty, spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církevní a náboženské organizace
Jaká je výše podpory:
 • 50 000 Kč za bytovou jednotku – biomassový kotel s akumulační nádrží a manuálním/automatickým podáním paliva
 • 50 000 Kč za bytovou jednotku – lokální biomassový zdroj s automatickým podáním paliva, sálavý/teplovzdušný/teplovodní
 • 40 000 Kč za bytovou jednotku – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
 • 60 000 Kč za bytovou jednotku – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro topení
 • 75 000 Kč za bytovou jednotku – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro topení a ohřev vody
 • 75 000 Kč za bytovou jednotku – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro topení
 • 90 000 Kč za bytovou jednotku – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro topení a ohřev vody
 • 20 000 Kč za bytovou jednotku – připojení k centrálnímu zásobování teplem
 • 50 000 Kč za bytovou jednotku – kombinovaná produkce elektřiny a tepla
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
 • Dotace je dostupná i pro objekty, které jsou kulturními památkami.
 • Dotace se vztahuje na budovy, u kterých byla žádost o stavební povolení podána do 1. července 2013.
Kdo se může hlásit:
 • Obce, jejich dobrovolné asociace, krajské orgány
 • Městské části Prahy
 • Organizace zřizované regionálními samosprávami
 • Veřejnoprávní ústavy, veřejné výzkumné organizace a firmy v majetku veřejných subjektů
 • Vzdělávací instituce a školní zařízení
 • Nadace, nadační fonde, instituty, spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církevní a náboženské organizace
Jaká je výše podpory:
 • 18 000 Kč za každý kW – solární termické zařízení pro ohřev vody s možností doplňkového topení
 • 18 000 Kč za každý kW – fotovoltaický systém pro ohřev teplé vody
 • 30 000 Kč za každý kW – tepelné čerpadlo určené pro ohřev teplé vody
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
 • Dotace je dostupná i pro objekty, které jsou kulturními památkami.
 • Dotace se vztahuje na budovy, u kterých byla žádost o stavební povolení podána do 1. července 2013.
Kdo se může hlásit:
 • Obce, jejich dobrovolné asociace, krajské orgány
 • Městské části Prahy
 • Organizace zřizované regionálními samosprávami
 • Veřejnoprávní ústavy, veřejné výzkumné organizace a firmy v majetku veřejných subjektů
 • Vzdělávací instituce a školní zařízení
 • Nadace, nadační fonde, instituty, spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církevní a náboženské organizace
Jaká je výše podpory:
 • 25 000 Kč – stanovená suma pro každou připojenou bytovou jednotku.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
 • Dotace je dostupná i pro objekty, které jsou kulturními památkami.
 • Dotace se vztahuje na budovy, u kterých byla žádost o stavební povolení podána do 1. července 2013.
Kdo se může hlásit:
 • Obce, jejich dobrovolné asociace, krajské orgány
 • Městské části Prahy
 • Organizace zřizované regionálními samosprávami
 • Veřejnoprávní ústavy, veřejné výzkumné organizace a firmy v majetku veřejných subjektů
 • Vzdělávací instituce a školní zařízení
 • Nadace, nadační fonde, instituty, spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církevní a náboženské organizace
Jaká je výše podpory:
 • 50 000 Kč za bytovou jednotku – systém kontrolovaného větrání s rekuperací tepla.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Dotace je dostupná i pro objekty, které jsou kulturními památkami.
Poznámka: Podpora zelené střechy je poskytována jen společně s izolací, solárními systémy, nebo montáží vytápěcích zdrojů.
Kdo se může hlásit:
 • Obce, jejich dobrovolné asociace, krajské orgány
 • Městské části Prahy
 • Organizace zřizované regionálními samosprávami
 • Veřejnoprávní ústavy, veřejné výzkumné organizace a firmy v majetku veřejných subjektů
 • Vzdělávací instituce a školní zařízení
 • Nadace, nadační fonde, instituty, spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církevní a náboženské organizace
Jaká je výše podpory:
 • V závislosti na druhu zelené střechy se poskytuje 1 200 až 1 500 Kč za m2 vegetační vrstvy.
 • Maximálně 600 000 Kč na jednotlivý projekt.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Dotace je dostupná i pro budovy, které jsou chráněné jako kulturní památky.
Pozor: Podpora zelené střechy bude poskytnuta pouze v případě, že je kombinována s izolací, solárními systémy nebo instalací vytápěcích zdrojů.
Kdo se může hlásit:
 • Obce, jejich dobrovolné asociace, krajské orgány
 • Městské části Prahy
 • Organizace zřizované regionálními samosprávami
 • Veřejnoprávní ústavy, veřejné výzkumné organizace a firmy v majetku veřejných subjektů
 • Vzdělávací instituce a školní zařízení
 • Nadace, nadační fonde, instituty, spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církevní a náboženské organizace
Jaká je výše podpory:
 • Konečná suma se určuje podle druhu systému, objemu nádrže a množství připojených bytových jednotek.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Dotaci můžete využít i pro rekonstrukci památkově chráněných budov.
Je důležité si uvědomit, že instalace dobíjecího bodu pro elektromobil bude podpořena pouze tehdy, když je kombinována s výstavbou, zateplením, solárními systémy nebo instalací zdrojů tepla.
Kdo se může hlásit:
 • Obce, jejich dobrovolné asociace, krajské orgány
 • Městské části Prahy
 • Organizace zřizované regionálními samosprávami
 • Veřejnoprávní ústavy, veřejné výzkumné organizace a firmy v majetku veřejných subjektů
 • Vzdělávací instituce a školní zařízení
 • Nadace, nadační fonde, instituty, spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církevní a náboženské organizace
Jaká je výše podpory:
 • 35 000 Kč lze získat za každý nainstalovaný dobíjecí bod.
 • Může být podpořeno až tolik dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v daném domě
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • Dodatečných 10 % z celkové hodnoty dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského, Ústeckého kraje a z oblastí s podporou státu.
 • Kombinační příplatek 20 000 Kč za každou kombinaci opatření.
 • Bonus až 60 000 Kč za ekologické řešení projektu podle počtu bodů získaných skrze ekologický kalkulátor SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč).
 • Extra podpora až 150 000 Kč za každý sociální byt* nebo byt v držení domácností s nižším příjmem** při zateplování.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Zvolte si odborníka, který vám asistuje při tvorbě nebo vypracování projektu.
Realizace projektu
Určité úkoly lze svěřit odborné firmě, jiné můžete zvládnout sami. Najděte si specialistu a vyberte vhodné materiály.
Provedení projektu

Máte zájem o finanční podporu? To je mnohem jednodušší, než byste si mohli myslet.

Jak získat finanční podporu

Prostudujte si podmínky programu a zjistěte, jak postupovat a jaké dokumenty budou vyžadovány.
Informace a představení
K vyplacení finanční podpory předložte dokumentaci o dokončených pracích.
Finanční podpora
Jednoduše odesílejte a spravujte svou žádost o dotaci prostřednictvím webové stránky.
Podání žádosti
+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu