+420 774 000 000
solid@info.com

Solid Construction Group

Finanční podpora pro Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

Zredukuje náklady na energie
Zlepšíte svou bytovou kvalitu
Přispějete ke ochraně životního prostředí

Zálohová podpora pro izolaci obvodových stěn, střech, stropů a podlah v existujících bytových domech v celé České republice. Podpora se také týká výměny oken, dveří a dalších stavebních otvorů a instalace stínící techniky.

Izolace domu

Podpora pro instalaci fotovoltaického systému spojeného s domovním elektrickým rozvodem a distribuční sítí. Vygenerovanou energii lze využít pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství.

Systémy pro solární energii

Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo

Změna způsobu vytápění

Podpora v podobě zálohové dotace na nákup a instalaci nového systému pro ohřev teplé vody prostřednictvím solárních panelů nebo tepelného čerpadla.

Zajištění teplé vody, využití solární energie

Zálohová dotace na větrání s rekuperací

Ventilace s rekuperací tepla

Dotace na centrální systémy pro využití tepelné energie z odpadní vody s veškerým potřebným vybavením a instalací systému

Využití tepelné energie z odpadní vody

Dotace na vytvoření zelených střech na bytových domech a případně dalších přídavných stavbách vlastněných žadatelem

Střešní zeleň

Dotace na efektivní správu dešťové vody a systémy pro využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze využít jako užitkovou nebo pro zalévání zelených střech a okolní zeleně.

Dotace na srážkovou a odpadní vodu

Dotace na nákup a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a další nezbytné vybavení potřebné pro jeho provoz.

Dobíjecí stanice a elektromobilitní vybavení

Dodatečné finanční prostředky pro žadatele z méně rozvinutých oblastí, byty s sociálním zabezpečením a domácnosti s omezenými příjmy, odměna za kombinaci více opatření a za ekologicky ohleduplné řešení.

Bonusy spojené s dotacemi

 • Dotace je dostupná i pro objekty kulturního dědictví
 • Dotace je možná pro budovy, u kterých byla podána žádost o stavební povolení nejpozději do 1. července 2013.
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • Maximálně 50 % z oprávněných celkových nákladů
 • 700 – 4 900 Kč/m2, závisí na velikosti izolované plochy a energetické účinnosti budovy
 • 1 500 Kč/m2 pro stínící zařízení
 • 50 000 Kč na plánování projektu
 • Možnost předběžného čerpání finančních prostředků
 • Extra podpora až 150 000 Kč pro domácnosti s nižšími příjmy a sociální bydlení
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
 • Dotace je aplikovatelná také na objekty, které jsou kulturními památkami.
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • 15 000 Kč za každý 1 kWp nainstalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za každý 1 kWh akumulační kapacity
 • 10 000 Kč za každou bytovou jednotku využívající elektřinu z fotovoltaického systému a zapojenou do systému pro optimalizaci spotřeby energie
 • Možnost předčasného čerpání finančních prostředků
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Podpora výměny plynového topení se vztahuje na bytové domy, které odpovídají standardům energetické účinnosti budovy (třída A až D).
Poznámka: Opakovaná výměna topného systému není finančně podporována, pokud již byla realizována s podporou po 1. lednu 2009.
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • Konečná hodnota dotace se odvíjí od druhu vytápěcího zdroje a počtu bytových jednotek připojených k tomuto zdroji.
 • 35 000 Kč za bytovou jednotku – biomassový kotel s akumulační nádrží a manuálním/automatickým podáním paliva
 • 35 000 Kč za bytovou jednotku – lokální biomassový zdroj s automatickým podáním paliva, sálavý/teplovzdušný/teplovodní
 • 25 000 Kč za bytovou jednotku – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
 • 40 000 Kč za bytovou jednotku – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro topení
 • 50 000 Kč za bytovou jednotku – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro topení a ohřev vody
 • 50 000 Kč za bytovou jednotku – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro topení
 • 60 000 Kč za bytovou jednotku – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro topení a ohřev vody
 • 15 000 Kč za bytovou jednotku – připojení k centrálnímu zásobování teplem
 • 35 000 Kč za bytovou jednotku – kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 • Možnost čerpání finančních prostředků zálohově předem
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
 • Dotace je aplikovatelná také na objekty, které jsou kulturními památkami.
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • 13 000 Kč za každý kW – solární termický systém pro ohřev vody s možností přitápění
 • 13 000 Kč za každý kW – fotovoltaický systém pro ohřev vody
 • 20 000 Kč za každý kW – tepelné čerpadlo určené pro ohřev vody
 • Možnost předčasného čerpání finančních prostředků
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
 • Dotace je aplikovatelná také na objekty, které jsou kulturními památkami.
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • Pevnou sumu za každou připojenou bytovou jednotku:
 • 35 000 Kč – systém kontrolovaného větrání s rekuperací tepla
 • Možnost předběžného čerpání finančních prostředků
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
 • Dotace je aplikovatelná také na objekty, které jsou kulturními památkami.
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • 15 000 Kč – stanovená suma pro každou připojenou bytovou jednotku
 • Možnost předčasného čerpání finančních prostředků
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Dotace je možná i pro budovy, které jsou chráněny jako kulturní památky
Poznámka: Podpora realizace zelené střechy bude poskytnuta jen v kombinaci s izolací, solárními systémy, nebo instalací vytápěcích zdrojů.
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • V závislosti na druhu zelené střechy se poskytuje 800 až 1 000 Kč za m2 vegetační vrstvy
 • Maximálně 400 000 Kč na každou konstrukci
 • Možnost předběžného čerpání finančních prostředků
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Dotace je dostupná i pro objekty, které jsou památkově chráněné.
Pozor: Podpora systému pro využití dešťové a šedé vody bude poskytnuta pouze společně s opatřeními jako izolace, solární systémy nebo instalace vytápěcích zdrojů.
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • Konečná suma se určuje podle druhu systému, objemu nádrže a množství připojených bytových jednotek
 • Možnost předčasného čerpání finančních prostředků
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Dotace je možná i pro budovy, které jsou kulturními památkami.
Pozor: Podpora instalace nabíjecího bodu pro elektromobil je podmíněna kombinací s izolací, solárními systémy, nebo montáží vytápěcích zdrojů.
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • 25 000 Kč za každý nainstalovaný nabíjecí bod
 • Maximální počet podporovaných nabíjecích bodů odpovídá počtu bytových jednotek v domě
 • Možnost předčasného čerpání finančních prostředků
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Kdo se může hlásit:
 • Sdružení majitelů jednotek
 • Hospodářské společenstvo bytových jednotek
Jaká je výše podpory:
 • Dodatečných 10 % z celkové hodnoty dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského, Ústeckého kraje a z oblastí s podporou státu.
 • Kombinační příplatek 20 000 Kč za každou kombinaci opatření.
 • Bonus až 60 000 Kč za ekologické řešení projektu podle počtu bodů získaných skrze ekologický kalkulátor SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč).
 • Extra podpora až 150 000 Kč za každý sociální byt* nebo byt v držení domácností s nižším příjmem** při zateplování.
Co budete potřebovat
 • Kontakt na svého poradce SCG Light, který vám poskytne potřebné informace
 • Provede vás celým procesem podání žádosti
 • Jak podat žádost o dotaci
Jak podat žádost o dotaci
 • Pouze online na webových stránkách systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Zjistěte, jaká dotace je pro vás ta pravá
Zvolte si odborníka, který vám asistuje při tvorbě nebo vypracování projektu.
Realizace projektu
Určité úkoly lze svěřit odborné firmě, jiné můžete zvládnout sami. Najděte si specialistu a vyberte vhodné materiály.
Provedení projektu

Máte zájem o finanční podporu? To je mnohem jednodušší, než byste si mohli myslet.

Jak získat finanční podporu

Prostudujte si podmínky programu a zjistěte, jak postupovat a jaké dokumenty budou vyžadovány.
Informace a představení
K vyplacení finanční podpory předložte dokumentaci o dokončených pracích.
Finanční podpora
Jednoduše odesílejte a spravujte svou žádost o dotaci prostřednictvím webové stránky.
Podání žádosti
+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu